ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของข้อมูลท่องเที่ยวทั่วประเทศ
Work Hours
Everyday 08.00am. - 20.00pm.
2017 |บทความแนะนำ
 • ชีวิตเปื้อนโคลน ของเจ้านกนางนวล
  สมุทรปราการ
 • วิถีเรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
  อุทัยธานี
 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
  กาญจนบุรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : ชุมชนบ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  แม่ฮ่องสอน
 • มนต์เสน่ห์...สังขละบุรี
  กาญจนบุรี
 • เที่ยวเมืองเก่า...ดูเรื่องเล่าสุโขทัย
  สุโขทัย
 • ไปพักเถอะลุง..ที่พัทลุง
  พัทลุง
 • ภูดอกไม้...สายหมอก...เพชรบูรณ์
  เพชรบูรณ์
 • สตูล..เมืองนี้ไม่ได้มีดีแค่หลีเป๊ะ!!
  สตูล
 • หนังใหญ่ วัดขนอน
  ราชบุรี